Ankara Sunumu

Sırtçantalılar Topluluğu olarak ikinci kez Ankara sunumu gerçekleştirmiş olmanın heyecanı içerisindeyiz. Aynı zamanda Evliya Çelebi Sunumları kapsamında da yer alan bu sunumda; değerli üyemiz Tuba Evren bize Yemen gezisi ile ilgili edindiği bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaştı.

Sunumumuz Odtü Mezunlar Derneği’nin Sırtçantalılar Topluluğu için tahsis etmiş olduğu Yalıncak Salonu’nda grup üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti.

Yemen Sunumu içerik olarak hayli zengin ve uzun soluklu bir sunumdu. Tuba Hanım Yemen’de geçirdiği yaklaşık 3 hafta süresince edindiği ilginç deneyimleri, çekmiş olduğu fotoğraflarla zenginleştirdiği görsel sunumu ile aktardı. Bir saatten uzun süren sunumda, ilgi ile takip edilen Tuba Hanım’a izleyicilerden sunumun başlangıcından bitimine kadar birçok soru yöneltildi.

Ayrıca Tuba Hanım’ın Yemen hakkında hazırlamış olduğu ve katılımcılarla paylaştığı Yemen ile ilgili bilgi içeren notlar isteyen dinleyicilere verildi.

Buluşmaya katılan tüm Sırtçantalılar’a ve özellikle bize sağladıkları her türlü imkan ve kolaylıklar için Odtü Mezunlar Derneğine, organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler.

Share this post on social media:

About The Author