Yurtdışı Çıkış Harcı Sıfırlama Kampanyası

TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasayla Bakanlar Kurulu’na ‘yurt dışına çıkış harcı‘nı sıfırlama yetkisi veriliyor. Bu yetkiyle “Bakanlar Kurulu” istediği zaman yurt dışına çıkış harcını ortadan kaldırmasa da tamamen geçersiz bir duruma getirebilecek.

Yurt dışına çıkış harcı pulu

Yurtdışı Çıkış Harcı

Yasa ile 15 TL olan yurtdışı çıkış harcı kalkmasa da, Bakanlar Kurulu’na verilen “sıfırlama yetkisi”, önemli bir seyahat özgürlüğü engelinin bir karar ile kolayca kalkabilmesi anlamına geliyor.

Bu yasa tasarısını bir fırsat olarak gören  gezginler, Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri, Sırtçantalılar Topluluğu üyeleri, seyahatseverler, hep birlikte “Başbakan ve Bakanlar Kurulu’ndaki tüm Bakanlara” seslendikleri bir kampanya başlattılar.

“Yurt dışına çıkış harcını SIFIRLAYIN SAYIN BAŞBAKAN!”

“Yurt dışına çıkış harcını SIFIRLAYIN SAYIN BAKAN!”

Elbette bir anayasal hak ve temel insan hakkı olarak “seyahat özgürlüğünü” kısıtlayan yurt dışı çıkış harcının sadece sıfırlanmasını değil, tamamen tarihe gömülmesi gerekiyor. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bu vergi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 13., Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “seyahat özgürlüğü”nü düzenleyen 23. maddesine açıkça aykırı.

Yurttaşlarımız için ülke dışına çıkarken tam bir zahmet ve eziyete dönüşen bu harç pulu uygulamasının tamamen kaldırılması için milletvekilleri tarafından TBMM’ye yasa önerileri de verilmiş durumda. Aslında Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) sağlaması beklenen “geliri” de karşılamaktan uzak olan bu harç, adeta kendi yurttaşlarımıza koyduğumuz bir “vizeye” dönüşmüş durumda.

Şimdi hep birlikte tek bir ağızdan haykırıyoruz: “Sıfırlayın Sayın Başbakan!”

Share this post on social media:

About The Author